NEÚSPĚŠNÉ
EXEKUCE

Jsme lepší než exekutoři. Kupujeme a řešíme pohledávky,
které exekutoři nebyli schopni vymoci.

O NÁS

CO DĚLÁME?

Kupujeme dlouhodobě neřešené pohledávky, zejména pohledávky, u nichž byla exekuce ukončena jako neúspěšná. Řešíme pro naše klienty pohledávky, kde exekuce ještě běží, ale klient není s činností exekutora spokojen.

KDO JSME?

Jsme ryze česká společnost, založená roku 2003, vlastněná a řízená špičkovými českými specialisty dlouhodobě se zabývajícími řešením vysoce rizikových pohledávek.

PROČ PRÁVĚ MY?

Víme, že všechny konkurenční společnosti prezentují své služby jako nejlepší. My jsme nejlepší. Jsme jediná společnost na trhu, která je schopna soustavně odkupovat na vlastní riziko portfolia pohledávek, neúspěšně vymáhaných exekutory.

Součástí naší skupiny je tým špičkových analytiků, kteří umějí dohledat povinné i majetek lépe než konkurence a tyto služby standardně poskytují exekutorským úřadům i špičkovým advokátním kancelářím.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

MGR. MARTIN DENK

Výkonný ředitel společnosti. Absolvoval práva v Praze, studoval ekonomii na VŠE v Praze a univerzitě v Norwichi.
Od roku 2010 vede analytický tým Sampy.
V rámci skupiny Sampa pracoval na všech pozicích, které souvisejí s vymáháním rizikových pohledávek.

MGR. HYNEK FILIP

Absolvoval práva v Brně a management na Rochester Institute of Technology, studoval mezinárodní právo na univerzitě v Utrechtu.
Pracoval jako právník v mezinárodní advokátní kanceláři a jako manažer likvidace problematických pohledávek Komerční banky.
Od roku 2003 je spoluvlastníkem skupiny Sampa.

NAŠE SLUŽBY

ODKUP POHLEDÁVEK

Nabízíme odkup dlouhodobě neřešitelných pohledávek, zejména pohledávek, u nichž byla exekuce ukončena pro nemajetnost nebo nedohledatelnost povinného. Kupujeme také pohledávky v různých fázích neúspěšných soudních řízení nebo pohledávky, u nichž věřitel rozhodl o nevymáhání soudní cestou. Nakupujeme celá portfolia takových pohledávek, kupujeme je za hotové a na vlastní riziko.

KONZULTAČNÍ ČINNOST

Navrhujeme postupy a způsoby řešení pohledávek, které se klientům jeví jako beznadějné.

ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK

Vymáháme pro klienty neúspěšně exekuované pohledávky v režimu příkazní smlouvy. Tuto činnost provádíme bez ohledu na běh exekuce, standardně pouze za podíl na vymožené hotovosti.

ANALYTICKÁ ČINNOST

Zajišťujeme pro klienty, zejména advokáty a exekutorské úřady, analýzu dat z veřejných a vlastních datových zdrojů s cílem zjistit pobyt a ekonomickou situaci dlužníka. Klientům dodáváme služby ve stejné kvalitě, v jaké je využíváme pro řešení vlastních pohledávek.

KONTAKT

SAMPA INVEST, s.r.o.

Jeseniova 55
13000 Praha 3

27107515
Společnost vedená v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 96772.


mdenk@sampa.cz
hfilip@sampa.cz


721 880 805
725 988 599